Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

Legislativa ČRS, z.s

  • Rybářský řád platný pro daný rok
  • Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.
  • Prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb. + přílohy
  • Jednací řád ČRS
  • Stanovy ČRS  naleznete na stránkách:    http://www.vcus.regis.cz/

Další předpisy související s rybářstvím:   https://www.rybsvaz.cz/?page=legislativa&lang=cz&web_menu_id=34

Testy pro získání prvního státního rybářského lístku naleznete na stránkách:

https://www.rybsvaz.cz/?page=test_rybarskych_znalosti&lang=cz&web_menu_id=35

Krajský úřad Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz

Úřední deska města Pardubice: www.mesto-pardubice.cz