Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Úlovkový lístek 2023

Úlovkové listy pro vody P a MP 2023

Upozorňujeme držitele povolenek k rybolovu, že musí odevzdat řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou k rybolovu do 15. ledna 2024 včetně. Úlovkové lístky pro P a MP se odevzdávají na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, pro obvod 1 – 4 a obvod Dašice, Opatovice nad Labem v termínech pro výdej povolenek, nejpozději však do 15. ledna 2024 (včetně).
V případě zaslání povolenky a úlovkového lístku poštou, který nebude řádně vyplněn, vystavuje se držitel povolenky nebezpečí, že v roce 2024 neobdrží povolenku k rybolovu.
Za nesplnění termínu odevzdání povolenek k rybolovu bude členu MO ČRS Pardubice při vrácení povolenky, nebo ztracení povolenky účtován správní poplatek na základě nového informačního systému RIS (platí pro všechny věkové skupiny) a popřípadě i nevydání povolenky v roce 2024.
Při zaslání úlovkového lístku s povolenkou je nutné přiložit korespondenční lístek se svoji zpáteční adresou, na kterém bude potvrzeno odevzdání úlovkového lístku.

Obrázek

Obrázek

Obrázek