Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

POZOR !

s ohledem na vzniklou situaci a krizová opatření vyhlášená Vládou ČR k zamezení šíření koronaviru, nebude možné uspořádat členskou schůzi v naplánovaném termínu. O dalším průběhu budeme členskou schůzi informovat na webu MO.

DK MO ČRS Pardubice,z.s.

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ČRS MO PARDUBICE V ROCE 2020

Školící a kulturní středisko Dům kultury Dukla Pardubice s.r.o Gorkého 2573, Pardubice 530 02

Na základě § 8 Stanov a čl.8 Jednacího řádu ČRS svolává výbor MO ČRS Pardubice členskou schůzi členů MO ČRS Pardubice na 16. dubna 2020 od 18,00 hodin.

Žádné jiné pozvánky již nebudou zasílány. Členské schůze se účastní členové starší 18 ti let.

PROGRAM  JEDNÁNÍ

1) Zahájení  čl. schůze MO ČRS Pardubice

2) Volba pracovního předsednictva

3) Schválení Jednacího řádu čl. schůze

4) Volba pracovních komisí: komise mandátová, komise návrhová

5) Kontrola usnesení z minulé čl. schůze konané 18. dubna 2019,

6) Finanční uzávěrka 2019 a návrh rozpočtu MO ČRS Pardubic na rok 2020

7) Zpráva dozorčí komise MO ČRS Pardubice

8) Zpráva mandátové komise

9) Diskuse

10) Usnesení

11) Ukončení  čl. schůze