Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Vážení rybáři,

letošní jarní sezonu poznamenala pandemie nového koronaviru. S ohledem na vzniklou situaci a krizová opatření vyhlášená Vládou ČR k zamezení šíření koronaviru byla  většina akcí ČRS odložena na neurčito, včetně členských schůzí, pravidelného zasedání výboru, pravidelného zasedání výboru Územního svazu. Většina MO pozastavila svoji činnost včetně výdeje povolenek. Naše MO pracuje stále, funguje rozvoz ryb do revírů Územního svazu, údržba rybochovného zařízení, krmení násadových ryb v chovných rybnících. Výdej povolenek a prodej členských známek fungoval ač v omezeném režimu v termínech pondělí 23.3.,6.4.,13.4.,20.4.,27.,4.5. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin.

POZOR !

s ohledem na vzniklou situaci a krizová opatření vyhlášená Vládou ČR k zamezení šíření koronaviru, nebude možné uspořádat členskou schůzi . Členská schůze s největší pravděpodobnosti bude odložena na neurčito.

Usnesení č.2/3 – VMO schvaluje hlasy všech přítomných členů zrušení členské schůze pro rok 2020. Členská schůze musela být odložena na základě rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti zamezení šíření koronaviru (shromažďování osob v omezeném počtu). Následně bylo přikročeno k nouzovému řízení i činnosti MO v rozsahu Stanov ČRS, kdy rozhodování v neodkladných záležitostech činí předseda a jednatel VMO. Veškeré informace náležící k projednání členské schůze za rok 2020 budou projednány na členské schůzi na jeře v roce 2021. Zpráva předsedy, zpráva ekonomky a DK MO za rok 2020, bude zveřejněna na Webu MO. Členové MO mají možnost dostat informace též na RZ MO Pardubice.

Zpráva předsedy  2020

Zpráva za ekonomickou činnost  2020

Zpráva DK  2020

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ČRS MO PARDUBICE V ROCE 2020 –  ZRUŠENA

Školící a kulturní středisko Dům kultury Dukla Pardubice s.r.o Gorkého 2573, Pardubice 530 02

Na základě § 8 Stanov a čl.8 Jednacího řádu ČRS svolává výbor MO ČRS Pardubice členskou schůzi členů MO ČRS Pardubice na 16. dubna 2020 od 18,00 hodin.

Žádné jiné pozvánky již nebudou zasílány. Členské schůze se účastní členové starší 18 ti let.

PROGRAM  JEDNÁNÍ

1) Zahájení  čl. schůze MO ČRS Pardubice

2) Volba pracovního předsednictva

3) Schválení Jednacího řádu čl. schůze

4) Volba pracovních komisí: komise mandátová, komise návrhová

5) Kontrola usnesení z minulé čl. schůze konané 18. dubna 2019,

6) Finanční uzávěrka 2019 a návrh rozpočtu MO ČRS Pardubic na rok 2020

7) Zpráva dozorčí komise MO ČRS Pardubice

8) Zpráva mandátové komise

9) Diskuse

10) Usnesení

11) Ukončení  čl. schůze