Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Složení výboru 2022 – 2026

Výbor místní organizace ČRS Pardubice:

 • NEJEDLÝ Zdeněk (nar. 1952) předseda organizace. Členem ČRS od roku 1982.
 • HORÁK Václav (nar. 1954) jednatel organizace MO ČRS Pardubice, předseda Východočeského územního svazu, vedoucí HO Rady ČRS, místopředseda RADY ČRS, zaměstnanec ČRS MO Pardubice. Členem ČRS od roku 1965.
 • VAŇOUS Jaroslav (nar. 1951) zapisovatel. Členem ČRS od roku 1989.
 • AMBRUS Antonín (nar. 1959) pověřen řízením a činností obvodu Opatovice n/L,. Členem ČRS od roku 1996.
 • Ing. LIEBICH Tomáš (nar. 1966) místopředseda organizace. Členem ČRS od roku 1994..
 • CIMICKÝ Jan (nar. 1975) rybářský hospodář MO ČRS Pardubice, člen hospodářského odboru VčÚSHK, zaměstnanec ČRS MO Pardubice. Členem ČRS od roku 1998.
 • Ing. MATOUŠKOVÁ Petra (nar. 1980) člen výboru, ekonomka organizace, zaměstnanec MO ČRS Pardubice, vede účetnictví organizace.   Předsedkyně revizní komise VčÚSHK, místopředseda RDK  Rady ČRS,  Členka ČRS od roku 1999.
 • MALINA Jaroslav (nar. 1953), pověřen pomocí koordinací činnosti dětí a mládeže. Členem ČRS od roku 1995.
 • ŠTĚPÁNEK Jakub (nar. 1993), RZ Dašice, členem ČRS od 2008.

Členové dozorčí komise místní organizace ČRS Pardubice:

 • Mgr. ČAPEK Karel (nar. 1950) vedoucí DK MO ČRS Pardubice. Členem ČRS od roku 1992.
 • BARCALÍK Petr (nar. 1941) člen DK. Členem ČRS od roku 1980.
 • DYTRYCH Pavel (nar. 1955), pokladník MO ČRS Pardubice, členem od roku 1990