Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Rozhodnutí: ve věci žádoisti ČRS, z.s., Východočeského územního svazu, o udělení vyjímky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu podle ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) zákona o rybářství,

takto:

Dle ustanovení § 22 odst.4 písm. b) zákona o rybářství, se povoluje vyjímka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru

Labe 28, evidenční číslo 451 031 pro období: Na základě rozhodnutí MZe, č.j. MZE – 35291-/2021 – 16232 z 8.6.2021, byla povolena vyjímka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451031 Labe 28, v období od 16. 6.  do 31. 8. 2022 a 2023 v době od 0:00 do 04: 00 hodin. Povolená vyjímka z denního lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 28 od jezu v Pardubicích až po jez v Srnojedech.

Labe 31, evidenční číslo 451034 pro období: Na základě rozhodnutí MZe, č.j. MZE – 35292-/2021 – 16232 z 9.6.2021, byla povolena vyjímka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451034 Labe 31, v období od 16. 6.  do 31. 8. 2022 a 2023 v době od 0:00 do 04: 00 hodin. Povolená vyjímka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 31 a to od jezu ve Vysoké nad Labem až po jez v Předměřicích.

Labe 33, evidenční číslo 451036 pro období: Na základě rozhodnutí MZe, č.j. MZE – 35293-/2021 – 16232 z 9.6.2021, byla povolena vyjímka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451036 Labe 33, v období od 16. 6.  do 31. 8. 2022 a 2023 v době od 0:00 do 04: 00 hodin. Povolená vyjímka z denního lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 33.