Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Výdej povolenek k rybolovu 2021

Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1 – 4 a obvodu Dašice se prodávají pro rok 2021 na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78. Veškeré platby se provádějí v hotovosti.

Žadatel o povolenku k rybolovu předloží členský průkaz, ve kterém bude mít záznam o splnění členských povinností za rok 2020 a dále platný Státní rybářský lístek. Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do konce dubna 2021 (nezaplacením známky po tomto termínu zaniká členství) a to i v případě, že člen nebude žádat povolenku k rybolovu.
Prodloužení Státního rybářského lístku si každý člen zajistí sám na Magistrátu města Pardubic, odbor ŽP.

Soupis revírů včetně místního rybářského řádu je platný na rok 2020-2021 v celém VčÚS ČRS.

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2021

Termíny prodej povolenek mohu být časově upraveny.

 měsíc datum otevírací doba
Leden 4.,5.,6.,11.,12.,13.,18.,19.,20.,25.,26.,27. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Únor 1.,8.,15.,22. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Březen 1.,8.,15.,22.,29. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 15,30 hodin
Duben  

 

 

6.,12.,19.,26.,30.

 

od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 15,30 hodin

Povolenky k rybolovu pro děti a mládež se vydávají ve stejných termínech jako pro dospělé. Po těchto termínech se vydávají povolenky k rybolovu pouze každé pondělí od 8,00 – 11,00 hodin a od 13,00 – 15,00 hodin, nejpozději však do 11. října příslušného roku. Termíny prodej povolenek mohu být časově upraveny.

Krátkodobé (hostovací) povolenky a povolenky na Oplatil se též vydávají v prodejně  Rybářské potřeby Hrobice, tel.: 608 276 681

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2021 pro obvod č. 5 Opatovice nad Labem

měsíc datum otevírací doba
Leden  16.  od 9,00 do 11,00 hodin

Členské známky a povolenky k rybolovu se vydávají v Hospůdce u Syrůčků v Čeperce.
Mimo tyto výdejní termíny v Čeperce, lze povolenku zakoupit i na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, dle výdejních termínů.