Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Členská schůze  ČRS MO PARDUBICE z.s.,  2022.  Školící a kulturní středisko Dům kultury Dukla Pardubice s.r.o Gorkého 2573, Pardubice 530 02

Výbor místní organizace ČRS svolává podle ustanovení § 8 odst. 1. Stanov ČRS a čl. 10. odst. 1, 2 Jednacího řádu ČRS členskou schůzi členů MO ČRS Pardubice na 14. dubna 2022 od 18,00 hodin.    

Žádné jiné pozvánky již nebudou zasílány. Členské schůze se účastní členové starší 18 ti let.

Členská schůze se bude konat pouze v případě příznivé epidemiologické situace!!

PROGRAM  JEDNÁNÍ

1) Zahájení  čl. schůze MO ČRS  Pardubice

2) Volba pracovního předsednictva

3) Schválení Jednacího řádu čl. schůze

4) Volba pracovních komisí: komise mandátová, komise návrhová, volební

5) Kontrola usnesení z minulé čl. schůze konané  2019

6) Zpráva o činnosti MO ČRS Pardubice za minulé volební období a hlavní zásady pro příští období

7) Finanční uzávěrka 2019, 2020, 2021 a návrh rozpočtu MO ČRS Pardubic na rok 2022

8) Zpráva dozorčí komise MO ČRS Pardubice

9) Zpráva mandátové komise

10) Diskuse

11) Volba nového výboru MO ČRS Pardubice (na období 2022 – 2026)

12) Usnesení

13) Ukončení  čl. schůze