Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Prodej povolenek 2020

Vážení rybáři,

letošní jarní sezonu poznamenala pandemie nového koronaviru. S ohledem na vzniklou situaci a krizová opatření vyhlášená Vládou ČR k zamezení šíření koronaviru byla  většina akcí ČRS zrušena, včetně členských schůzí, pravidelného zasedání výboru, pravidelného zasedání výboru Územního svazu. Většina MO pozastavila svoji činnost včetně výdeje povolenek. Naše MO pracuje stále, funguje rozvoz ryb do revírů Územního svazu, údržba rybochovného zařízení, krmení násadových ryb v chovných rybnících. Výdej povolenek a prodej členských známek fungoval ač v omezeném režimu v termínech pondělí 23.3.,6.4.,13.4.,20.4.,27.,4.5. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin.

Termíny prodej povolenek mohu být časově upraveny.

Výdej povolenek k rybolovu 2020

Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1 – 4 a obvodu Dašice se prodávají pro rok 2020 na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78. Veškeré platby se provádějí v hotovosti.

Žadatel o povolenku k rybolovu předloží členský průkaz, ve kterém bude mít záznam o splnění členských povinností za rok 2019 a dále platný Státní rybářský lístek. Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do konce dubna 2020 (nezaplacením známky po tomto termínu zaniká členství) a to i v případě, že člen nebude žádat povolenku k rybolovu.
Prodloužení Státního rybářského lístku si každý člen zajistí sám na Magistrátu města Pardubic, odbor ŽP.

Při výdeji povolenek k rybolovu v roce 2020 obdržel každý člen nový soupis revírů včetně místního rybářského řádu, který je platný i na rok 2020-2021 v celém VčÚS ČRS.

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2020

Termíny prodej povolenek mohu být časově upraveny.

 měsíc datum otevírací doba
Leden 2.,6.,7.,8.,9.,13.,14.,15.,16.,20.,21.,27.,28. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Únor 3.,10.,17.,24. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Březen 2.,9.,16.,23.,30. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 16,00 hodin
Duben  

 

 

6.,20.,27.,29.,

 

od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 15,30 hodin

Povolenky k rybolovu pro děti a mládež se vydávají ve stejných termínech jako pro dospělé. Po těchto termínech se vydávají povolenky k rybolovu pouze každé pondělí od 8,00 – 11,00 hodin a od 13,00 – 15,30 hodin, nejpozději však do konce října příslušného roku. Termíny prodej povolenek mohu být časově upraveny.

Krátkodobé (hostovací) povolenky a povolenky na Oplatil se též vydávají v prodejně  Rybářské potřeby Hrobice, tel.: 608 310 009

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2020 pro obvod č. 5 Opatovice nad Labem

měsíc datum otevírací doba
Leden  18.  od 9,00 do 11,00 hodin

Členské známky a povolenky k rybolovu se vydávají v Hospůdce u Syrůčků v Čeperce.
Mimo tyto výdejní termíny v Čeperce, lze povolenku zakoupit i na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, dle výdejních termínů.