Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

Výdej povolenek 2020

Výdej povolenek k rybolovu 2020

Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1 – 4 a obvodu Dašice se vydávají pro rok 2020 na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78. Veškeré platby se provádějí v hotovosti.

Žadatel o povolenku k rybolovu předloží členský průkaz, ve kterém bude mít záznam o splnění členských povinností za rok 2018 a dále platný Státní rybářský lístek. Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do konce dubna 2020 (nezaplacením známky po tomto termínu zaniká členství) a to i v případě, že člen nebude žádat povolenku k rybolovu.
Prodloužení Státního rybářského lístku si každý člen zajistí sám na Magistrátu města Pardubic, odbor ŽP.

Při výdeji povolenek k rybolovu v roce 2020 obdržel každý člen nový soupis revírů včetně místního rybářského řádu, který je platný i na rok 2020-2021 v celém VčÚS ČRS.

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2020

 měsíc datum otevírací doba
Leden 2.,6.,7.,8.,9.,13.,14.,15.,16.,20.,21.,27.,28. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Únor 3.,10.,17.,24. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Březen 2.,9.,16.,23.,30. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 16,00 hodin
Duben 6.,20.,27.,29., od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 16,00 hodin

Povolenky k rybolovu pro děti a mládež se vydávají ve stejných termínech jako pro dospělé. Po těchto termínech se vydávají povolenky k rybolovu pouze každé pondělí od 8,00 – 11,00 hodin a od 13,00 – 16,00 hodin, nejpozději však do konce října příslušného roku.

Krátkodobé (hostovací) povolenky a povolenky na Oplatil se též vydávají v prodejně  Rybářské potřeby Hrobice, tel.: 608 276 681

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2020 pro obvod č. 5 Opatovice nad Labem

měsíc datum otevírací doba
Leden  18.  od 9,00 do 11,00 hodin

Členské známky a povolenky k rybolovu se vydávají v Hospůdce u Syrůčků v Čeperce.
Mimo tyto výdejní termíny v Čeperce, lze povolenku zakoupit i na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, dle výdejních termínů.