Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

Výdej povolenek 2019

Výdej povolenek k rybolovu 2019

Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1 – 4 a obvodu Dašice se vydávají pro rok 2019 na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78. Veškeré platby se provádějí v hotovosti.

Žadatel o povolenku k rybolovu předloží členský průkaz, ve kterém bude mít záznam o splnění členských povinností za rok 2018 a dále platný Státní rybářský lístek. Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do konce dubna 2019 (nezaplacením známky po tomto termínu zaniká členství) a to i v případě, že člen nebude žádat povolenku k rybolovu.
Prodloužení Státního rybářského lístku si každý člen zajistí sám na Magistrátu města Pardubic, odbor ŽP.

Při výdeji povolenek k rybolovu v roce 2018 obdržel každý člen nový soupis revírů, včetně místního rybářského řádu, který je platný i na rok 2019 v celém VčÚS ČRS.

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2019

 měsíc datum otevírací doba
Leden 2., 3., 4., 7., 14., 21., 28. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
9., 16., 23., 30. od 13,00 – do 17,00 hodin
 Únor 4., 11., 18., 25. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
6., 13., 20., 27. od 13,00 – do 17,00 hodin
 Březen 4., 11., 18., 25. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 16,00 hodin
Duben 1., 8., 15., 23., 29. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 16,00 hodin

Povolenky k rybolovu pro děti a mládež se vydávají ve stejných termínech jako pro dospělé. Po těchto termínech se vydávají povolenky k rybolovu pouze každé pondělí od 8,00 – 11,00 hodin a od 13,00 – 16,00 hodin, nejpozději však do konce října příslušného roku.

Krátkodobé (hostovací) povolenky a povolenky na Oplatil se též vydávají v prodejně rybářských potřeb Konopásek tel.: 731 586 209
Rybářské potřeby Hrobice, tel.: 608 276 681

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2019 pro obvod č. 5 Opatovice nad Labem

měsíc datum otevírací doba
Leden  12.  od 9,00 do 11,00 hodin

Členské známky a povolenky k rybolovu se vydávají v Hospůdce u Syrůčků v Čeperce.
Mimo tyto výdejní termíny v Čeperce, lze povolenku zakoupit i na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, dle výdejních termínů.