Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI  ČRS MO PARDUBICE z.s., V ROCE 2018

Školící a kulturní středisko Dům kultury Dukla Pardubice s.r.o Gorkého 2573, Pardubice 530 02

Na základě § 8 Stanov a čl.8 Jednacího řádu ČRS  svolává výbor MO ČRS Pardubice  členskou schůzi členů MO ČRS Pardubice z.s., na 12. dubna 2018 od 18,00 hodin. 

Členské schůze se účastní členové MO ČRS Pardubice z.s., starší 18 ti let s platným členským průkazem ČRS MO Pardubice z.s. 

PROGRAM  JEDNÁNÍ

1) Zahájení  čl. schůze MO ČRS  Pardubice

2) Volba pracovního předsednictva

3) Schválení Jednacího řádu čl. schůze

4) Volba pracovních komisí: komise mandátová, komise návrhová, komise volební

5) Kontrola usnesení z minulé čl. schůze konané 13. dubna 2017 – pan Zdeněk Nejedlý,  předseda organizace

6) Zpráva o činnosti MO ČRS Pardubice za minulé volební období a hlavní zásady pro období příští,

pan Zdeněk Nejedlý, předseda organizace

7) Finanční uzávěrka 2017 a návrh rozpočtu MO ČRS Pardubic na rok 2018 –  pan Zdeněk Nejedlý,

Ing. Matoušková Petra

8) Zpráva dozorčí komise MO ČRS Pardubice – Mgr. Čapek Karel

9) Zpráva mandátové komise

10) Diskuse

11) Volba nového výboru MO ČRS Pardubice (na období 2018 – 2022)

12) Usnesení

13) Ukončení  čl. schůze

Návrh na složení výboru a dozorčí komise místní organizace ČRS PARDUBICE na volební období  2018-2022

 • NEJEDLÝ Zdeněk  předseda organizace. Členem ČRS od roku 1982.
 • HORÁK Václav jednatel organizace MO ČRS Pardubice, rybářský hospodář VčÚSHK, člen hospodářského odboru Rady ČRS, zaměstnanec ČRS MO Pardubice. Členem ČRS od roku 1965.
 • VAŇOUS Jaroslav zapisovatel. Členem ČRS od roku 1989.
 • AMBRUS Antonín  pověřen řízením a činností obvodu Opatovice n/L,. Členem ČRS od roku 1996.
 • Ing. LIEBICH Tomáš místopředseda organizace. Členem ČRS od roku 1994.
 • CIMICKÝ Jan rybářský hospodář MO ČRS Pardubice, člen hospodářského odboru VčÚSHK, zaměstnanec ČRS MO Pardubice. Členem ČRS od roku 1998.
 • Ing. MATOUŠKOVÁ Petra členka výboru, ekonomická agenda, zaměstnanec MO ČRS Pardubice, vede účetnictví organizace. Pověřena řízením evidence členů a výdejem povolenek k lovu ryb MO ČRS Pardubice.  Předsedkyně revizní komise VčÚSHK, členka revizní komise Rady ČRS,  Členka ČRS od roku 1999.
 • MALINA Jaroslav  pověřen pomocí koordinací činnosti dětí a mládeže. Členem ČRS od roku 1995.
 • DYTRYCH Pavel  pokladník MO ČRS Pardubice, členem od roku 1990.
 • ŠTĚPÁNEK Jakub  RZ Dašice, členem ČRS od 2008, náhradník výboru.

Členové dozorčí komise místní organizace ČRS Pardubice:

 • Mgr. ČAPEK Karel  vedoucí DK MO ČRS Pardubice. Členem ČRS od roku 1992.
 • BARCALÍK Petr  člen DK. Členem ČRS od roku 1980.
 • Nováková Hana  členka DK. Členem ČRS od roku 1989.

Projednáno výborem MO ČRS Pardubice dne 3.4.2018