Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI  ČRS MO PARDUBICE z.s., V ROCE 2019

Školící a kulturní středisko Dům kultury Dukla Pardubice s.r.o Gorkého 2573, Pardubice 530 02

Na základě § 8 Stanov a čl.8 Jednacího řádu ČRS  svolává výbor MO ČRS Pardubice  členskou schůzi členů MO ČRS Pardubice z.s., na 18. dubna 2019 od 18,00 hodin. 

Členské schůze se účastní členové MO ČRS Pardubice z.s., starší 18 ti let s platným členským průkazem ČRS MO Pardubice z.s. 

PROGRAM  JEDNÁNÍ

1) Zahájení  čl. schůze MO ČRS  Pardubice

2) Volba pracovního předsednictva

3) Schválení Jednacího řádu čl. schůze

4) Volba pracovních komisí: komise mandátová, komise návrhová

5) Kontrola usnesení z minulé čl. schůze konané 12. dubna 2018

6) Finanční uzávěrka 2018 a návrh rozpočtu MO ČRS Pardubic na rok 2019

7) Zpráva dozorčí komise MO ČRS Pardubice

8) Zpráva mandátové komise

9) Diskuse

10) Usnesení

11) Ukončení  čl. schůze