Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Revíry MO ČRS Pardubice,z.s.

Přehled revírů MO ČRS Pardubice: zobrazit mapu revírů, klik na napce předpokládané místo lovu se znázorní souřadníce GPS

451 018 Chrudimka 1 – MO Pardubice (17 km, 26,2 ha)

Od ústí do Labe v Pardubicích až k ústí řeky Novohradky u Úhřetické Lhoty. K revíru patří náhon Halda od vtoku do Chrudimky až k stavidlům na Loučné v Počáplech. Lov ryb zakázán na náhonu Halda od vtoku do Chrudimky k mostu na Židově. V prostoru Rybářské restaurace u Matičního jezera v k.ú. Pardubice je vyhlášen zákaz vstupu na pobřežní pozemky. Zákaz lovu na řece v prostoru celé Labské ulice (zástavba). Zavážení nástrah a návnad povoleno.

Chrudimka hlavní tok 12,7km, 22,6 ha

K revíru patří odstavená ramena:
Matiční jezero v k.ú. Pardubice 2,0ha
náhon Halda 4,7 km, 1,6 ha.

451 044 Loučná 1 – MO Pardubice (10 km, 9 ha)

Od ústí do Labe u Počápel až k silničnímu mostu v Práchovicích. V obci Počáply v úseku celé délky rybího přechodu a v místě zaústění do Loučné 100 m nad a 100 m pod ním zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi. Náhon Halda do revíru nepatří – je součást revíru Chrudimka 1.

451 031 Labe 28 – MO Pardubice (6,6 km, 77,4 ha)

Od jezu elektrárny Srnojedy v ř.km 124,2 až k jezu v Pardubicích v ř.km 130,7 se všemi přítoky. Přítok Bylanka do revíru nepatří – je samostatným revírem.

řeka Labe hlavní tok 6,629 km, 47,8 ha

K revíru patří odstavená ramena:
Jarkovské v k.ú. Rosice nad Labem 3,1 ha
Pod Farou Rosice nad Labem 21,0 ha
Bajkal v k.ú. Pardubice 2,0 ha

Volkovo v  k.ú. Pardubice 3,5 ha

Na Volkově ranenu platí zákaz vnadění a lov dravců je povolen pouze na umělé nástrahy.
Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno. Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).Na celém revíru je zákaz používání echolotů. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

RYBOLOV NONSTOP

Na základě rozhodnutí MZe, č.  j. 37004/2017-MZE-16232, z 26. 6. 2017, byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 031 Labe 28, v období od 16. června do 31. srpna 2018 a 2019 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září 2018 a 2019 v době od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 hod. do 06.00 hod.

Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 28.

Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu

a)
Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje

b)
Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout

c)
Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti)

d)
V září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. je povolen pouze lov na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.)

451 032    LABE 29 – MO Pardubice    7,5 km 51 ha

Od jezu v Pardubicích v ř. km 130,7 až k silničnímu mostu Kunětice–Sezemice v ř. km 137,9. Přítoky Chrudimka a Loučná do revíru nepatří – jsou samostatnými revíry.

Revír tvoří:   řeka Labe hlavní tok   7,1 km 33,7 ha

K revíru patří odstavená ramena:

  • Brozany                         v. k.ú.  Brozany         12,5 ha
  • Písník Aróza                 v. k.ú. Brozany           1,5 ha
  • Hrčáky                           v. k.ú. Brozany           1,8 ha
  • Na Ležánkách              v. k.ú,  Pardubice      1,5 ha

Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno.  Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

Na celém revíru je zákaz používání echolotů. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 033 Labe 30 – MO Pardubice (14,6 km, 372,1 ha)

Od mostu silnice Kunětice – Sezemice v ř.km 137,9 až k jezu v Opatovicích n. L. v ř.km 152,6. K revíru patří Opatovický kanál od mostu silnice Dolany – Hrádek až k silničnímu mostu Hradec Králové – Opatovice n. L. se všemi odstavnými rameny, jezery, tůněmi, vodními retenčními nádržemi, odvodňovacími a zavodňovacími kanály, propadlinami vzniklými těžbou a písníky v povodí revíru. V úsecích, kde se těží písek, lze provozovat sportovní rybolov jen v místech, která místní organizace označí viditelnými tabulemi. Na písníku Gigant a na písníku Velký je lov z ostrůvků zakázán z důvodů veřejného zájmu.

K revíru patří:
řeka Labe hlavní tok 14,59 km, 76,5 ha
písník Týnišť v k.ú. Stéblová 32,0 ha

písník Malý Opatovice nad Labem 10,8 ha
písník Prostřední Opatovice nad Labem 2,2 ha
písník Velký Opatovice nad Labem 18,6 ha
písník Gigant 2 Čeperka 18,6ha
písník Boudy Staré Ždánice 51,5 ha

vodní nádrž VaK Stéblová 55,4 ha
odstavené rameno v k.ú. Němčice 4,2 ha
odstavené rameno Hrobice 2,0 ha
Opatovický kanál 3,8 km, 11,5 ha
písník Oplatil Staré Ždánice 88,8 ha

Písník Velký v k.ú. Opatovice n/L je majetkem elektrárny Opatovice n/L. Lovící je povinen získat souhlas ke vstupu na pozemky elektrárny na emailu: info@eop.cz. Na písníku Týnišť je zákaz vjezdu na lesní cesty. Na vodárenské nádrži VaK je zákaz rybolovu z důvodu ochrany vodního zdroje. Na písniku Oplatil platí pouze místní povolenky vydané Východočeským územním svazem HK. Na písníku Oplatí neplatí žádné jiné povolenky. Na písníku Boudy lov ryb zakázán z poloostrova a ostrova a z prostoru dělící hráze oddělující písníky Oplatil a Boudy – vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno  na celém revíru (mimo Oplatil). Na celém revíru je zákaz používání echolotů. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.