Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Prodej povolenek k rybolovu 2024

Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1 – 4 a obvodu Dašice, Opatovice nad Labem se prodávají pro rok 2024 na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78. Veškeré platby se provádějí v hotovosti.

Žadatel o povolenku k rybolovu předloží členský průkaz, ve kterém bude mít záznam o splnění členských povinností za rok 2023 a dále platný Státní rybářský lístek. Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do konce dubna 2024 (nezaplacením známky po tomto termínu zaniká členství) a to i v případě, že člen nebude žádat povolenku k rybolovu.
Prodloužení Státního rybářského lístku si každý člen zajistí sám na Magistrátu města Pardubic, odbor ŽP.

Soupis revírů včetně místního rybářského řádu je platný na rok 2024-2025 v celém VčÚS ČRS.

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2024

Termíny prodej povolenek mohu být časově upraveny.

 MĚSÍC DATUM OTEVÍRACÍ DOBA
Leden 2.,3.,4.,8.,9.,10.,15.,16.,17.,22.,23.,24.,29.,30.,31. od 8,30 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Únor 5.,12.,19.,26. od 8,30 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Březen 4.,11.,18.,25. od 8,30 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 15,00 hodin
Duben  

 

2.,8.,15.,22., a 30 poslední den zaplacení členské známky

 

 

od 8,30 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 15,00 hodin

Povolenky k rybolovu pro děti a mládež se vydávají ve stejných termínech jako pro dospělé. Po těchto termínech se prodávají povolenky k rybolovu pouze každé pondělí od 8,30 – 11,00 hodin a od 13,00 – 15,00 hodin, nejpozději však do 11. října příslušného roku. Termíny prodeje povolenek mohu být časově upraveny.

Krátkodobé (hostovací) povolenky a povolenky na Oplatil se též vydávají v prodejně  Rybářské potřeby Hrobice, tel.: 608 310 009

POVOLENKY  K  LOVU  RYB  2024

se řádným členům vydávají na základě čl. 26  Jednacího řádu ČRS:

 1. Na vydání povolenky žadatel nemá právní nárok
 2. Povolenky k lovu ryb se řádným členům vydávají na základě:
 3. a) platného rybářského lístku
 4. b) platné členské legitimace, ve které je vyznačeno splnění čl enských povinností a potvrzeno vrácení ve stanovené lhůtě povolenky k lovu ryb s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý rok, pokud je součástí vydané povolenky k lovu ryb,
 5. c) ověření, že ČRS ani jeho organizační složka za žadatelem neeviduje pohledávku po lhůtě splatnosti,
 6. d) ke zjištění výše uvedených podkladů může být vydejcem povolenky využit RIS,
 7. Podmínky pro vydání povolenek k lovu ryb čestným členům, kteří mají platný rybářský lístek, po dohodě s uživatelem revíru, stanoví      organizační jednotka Svazu, která o přijetí čestného člena rozhodla.
 8. Povolenky k lovu ryb se nečlenům vydávají na základě:
 9. a) platného rybářského lístku,
 10. b) prohlášení, že v uplynulých pěti letech nebyl vyloučen z ČRS nebo MRS nebo proti němu nebylo zahájeno před ukončením členství kárné řízení a ověření, že není veden v seznamu vyloučených členů: zprovozněním RIS výdejce povolenky nebude prohlášení vyžadovat, ale bude tuto skutečnost sám ověřovat v RIS,
 11. c) prohlášení, že v posledních pěti letech nebyl řešen příslušným orgánem pro přestupek nebo trestný čin zejména proti rybářskému právu, ochraně přírody a životního prostředí nebo za týrání zvířat.

Při ztrátě rybářských dokladů držitel tuto skutečnost nahlásí vlastní MO ČRS a postupuje následovně:

Členský průkaz: bez ohledu na způsob ztráty (zničení, krádež apod.) za vydání duplikátu se platí manipulační poplatek ve výši stanovené informačním systémem RIS.

Povolenka k rybolovu: při ztrátě nebo jiném zničení se nová povolenka vydá za plnou hodnotu podle druhu povolenky při odcizení (krádeži) na základě předložení protokolu PČR se platí při vydání nové povolenky 10 % z ceny podle druhu povolenky.