Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Termíny kvalifikačních zkoušek v roce 2022 pro nové členy MO ČRS Pardubice, z.s., se konají v termínech:

27. ledana, 24. února, 24. března, 27. dubna, 26. května, 22. června, 22. září a 20. řijna.

Test rybářských znalostí