Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Úlovkový lístek 2022

Úlovkové listy pro vody P a MP 2022

Upozorňujeme držitele povolenek k rybolovu, že musí odevzdat řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou k rybolovu do 16. ledna 2023 včetně. Úlovkové lístky pro P a MP se odevzdávají na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, pro obvod 1 – 4 a obvod Dašice v termínech pro výdej povolenek, nejpozději však do 16. ledna 2023 (včetně). Obvod Opatovice n/L odevzdání úlovkových listů v termínu 14. 01. 2023 od 9,00 do 11,00 hodin (po tomto termínu na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice v termínech pro výdej povolenek, nejpozději však do 16. ledna 2023 včetně)
V případě zaslání povolenky a úlovkového lístku poštou, který nebude řádně vyplněn, vystavuje se držitel povolenky nebezpečí, že v roce 2023 neobdrží povolenku k rybolovu.
Za nesplnění termínu odevzdání povolenek k rybolovu bude členu MO ČRS Pardubice při vrácení povolenky, nebo ztracení povolenky účtován správní poplatek ve výši 300,- Kč (platí pro všechny věkové skupiny) a popřípadě i nevydání povolenky v roce 2023.
Při zaslání úlovkového lístku s povolenkou je nutné přiložit korespondenční lístek se svoji zpáteční adresou, na kterém bude potvrzeno odevzdání úlovkového lístku.

Obrázek

Obrázek

Obrázek