Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Ve čtvrtek 13.04.2023 v prostotách Kulturního domu Dukla v Pardubicích proběhla členská schůze místní organizace Českého rybářského svazu, z.s., za velice nízké účasti členů. Členská schůze ve svém začátku a 15 ti minutové  čekací době, schválila navržený program jednání včetně komisí. Hlavní zprávu přečetl předseda organizace pan Nejedlý. Doplňující zprávy pan Horák a rybářský hospodář pan Cimický. Zprávy následně členská schůze schválila. Následovala zpráva Dozorčí komise pan Mgr. Čapek a komise Ekonomické. Členská schůze navrhla a následě schválila níže uvedené usnesení.

Usnesení čl.sch. 2023 pdf