Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Výdej povolenek k rybolovu 2023

Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1 – 4 a obvodu Dašice se prodávají pro rok 2023 na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78. Veškeré platby se provádějí v hotovosti.

Žadatel o povolenku k rybolovu předloží členský průkaz, ve kterém bude mít záznam o splnění členských povinností za rok 2022 a dále platný Státní rybářský lístek. Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do konce dubna 2023 (nezaplacením známky po tomto termínu zaniká členství) a to i v případě, že člen nebude žádat povolenku k rybolovu.
Prodloužení Státního rybářského lístku si každý člen zajistí sám na Magistrátu města Pardubic, odbor ŽP.

Soupis revírů včetně místního rybářského řádu je platný na rok 2022-2023 v celém VčÚS ČRS.

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2023

Termíny prodej povolenek mohu být časově upraveny.

 MĚSÍC DATUM OTEVÍRACÍ DOBA
Leden 2.,3.,4.,9.,10.,11.,16.,17.,18.,23.,24.,25.,30. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Únor 6.,13.,20.,27. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 17,00 hodin
 Březen 6.,13.,20.,27. od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 15,30 hodin
Duben  

 

3.,17.,24., a

2.5. poslední den zaplacení členské známky

 

 

od 8,00 –   do 11,00 hodin
od 13,00 – do 15,30 hodin

Povolenky k rybolovu pro děti a mládež se vydávají ve stejných termínech jako pro dospělé. Po těchto termínech se prodávají povolenky k rybolovu pouze každé pondělí od 8,00 – 11,00 hodin a od 13,00 – 15,00 hodin, nejpozději však do 11. října příslušného roku. Termíny prodeje povolenek mohu být časově upraveny.

Krátkodobé (hostovací) povolenky a povolenky na Oplatil se též vydávají v prodejně  Rybářské potřeby Hrobice, tel.: 608 310 009

Termíny výdeje povolenek k rybolovu v roce 2023 pro obvod č. 5 Opatovice nad Labem

MĚSÍC DATUM OTEVÍRACÍ DOBA
Leden  14.  od 9,00 do 11,00 hodin

Členské známky a povolenky k rybolovu se vydávají v Hospůdce u Syrůčků v Čeperce.
Mimo tyto výdejní termíny v Čeperce, lze povolenku zakoupit i na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, dle výdejních termínů.