Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Brigády 2024

Pracovní povinnost (brigády) se hradí na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 14. dubna 2016 (usnesení odst. A písm. j.) jen finančně. (Členská schůze v roce 2023 odsouhlasila změnu směrnice č.1 z roku 2019 ohledně navýšení členského pracovního příspěvku, který je možno nahradit finančně na částku 1000,-Kč tj. 100,-/Kč za hodinu. Dále směrnici č.2. z roku 2019 ohledně nové členství u dospělého člena na 2000,-Kč. U mládeže na 1000,-Kč a u dětí na 600,-Kč

finanční plnění  100,-Kč/1hod tj. 1000,- Kč) a vztahuje se na členy v roce, kdy dosáhnou 16 let věku a končí v roce ve kterém dosáhnou 64 let věku (včetně). Tzn. v roce, kdy je členu 65 let již finančně neuhrazuje brigádní povinnost. 

Pracovní příspěvek se nevztahuje na ženy bez rozdílu věku, dále na všechny členy, kteří v daném roce nezakoupí žádnou povolenku k rybolovu (byť i krátkodobou) a členy vlastnící platný průkaz ZTP, ZTP-P, nebo doklad o poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % (invalidita 3. stupně) platný pro daný rok, kdy člen žádá o povolenku k rybolovu.