Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

V sobotu 18.3.2023 se uskutečnil na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, z.s., výlov komorového rybníka. Rybníček se bude muset v letošním roce kompletně opravit. Především oprava hrází a odtěžit od nánosu bahna. Hráze jsou narušeny od přemnožených nutrii a hrozí zde prosakování vody z vedlejšího Ležáneckého rybníka. Rybníček se nelovil několik let, odlovy probíhaly vždy jen na větší vodě, kde se odlovovala násada generačních říčních druhů ryb pro umělí výtěr. Slovilo se 17 q tržního kapra, který putoval do revíru MO ČRS Pardubice, z.s.,