Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

Vážení rybáři,
s potěšením Vám můžeme oznámit, že v období Ročních uzávěrek hospodaření (prověrky) na sekretariátu

 

Východočeského územního svazu budou připravené k dispozici dle vaší početní předběžné objednávky aktualizované mapky revírů VčÚS v klasické tištěné, skládané formě. Mapky budou u výdejců povolenek u místních organizací.
Cena 1 ks takové mapky činí: 17,67 Kč bez DPH.