Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Vážení rybáři,

I přes veškerá vládní nařízení související s covidem 19 se nám daří zvládat prodej členských známek a povolenek pro rok 2021, tak jak jsme informovali ve Zpravodaji 2020. Museli jsme ovšem přistoupit k nepopulárnímu opatření při vstupu do budovy tak, aby byli chráněni zaměstnanci MO, dále členové, kteří si jdou pro povolenku.  Jsme si vědomi toho, že v prvních dnech prodeje se tvoří venkovní fronty čekajících rybářů, ale s tím nic v dané době neuděláme. Při počtu třech zaměstnanců MO a rozmanitosti práce na rybochovném zařízení, nelze výdej nijak urychlit. Snad až se podaří a to co nejkratší době realizovat centrální informační systém ČRS a potom se uvidí, jak výdeje budou probíhat.

Za 6 výdejních dní bylo prodáno více jak 1750 ks členských známek a 1600 ks povolenek. To je za jeden den výdeje cca 291 členů. Musím říci, že pro dva lidi co povolenky prodávají, je to obrovská psychická zátěž, přece jenom je to práce s ceninou. Problém vzniká, že členové nemají řádně vyplněný sumář úlovků (§ 13 odst. 11 písm. f) zákona o rybářství).

Odevzdání úlovkových listů 2020 je možné v soboru 16.1.2021 od 9:00 do 11:00 hodin ve výdejně u Syrůčků v Čeperka

Poslední termín vrácení úlovkového listu 2020 je 18.1.2021 na RZ Pardubice v termínech pro prodej povolenek.

Prosím členy o trpělivost a pochopení – děkujeme