Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

Naše revíry

Přehled revírů MO ČRS Pardubice

451 018 Chrudimka 1 – MO Pardubice (17 km, 26,2 ha)

Od ústí do Labe v Pardubicích až k ústí řeky Novohradky u Úhřetické Lhoty. K revíru patří náhon Halda od vtoku do Chrudimky až k stavidlům na Loučné v Počáplech. Lov ryb zakázán na náhonu Halda od vtoku do Chrudimky k mostu na Židově. V prostoru Rybářské restaurace u Matičního jezera v k.ú. Pardubice je vyhlášen zákaz vstupu na pobřežní pozemky. Zákaz lovu na řece v prostoru celé Labské ulice (zástavba). Zavážení nástrah a návnad povoleno.

Chrudimka hlavní tok 12,7km, 22,6 ha

K revíru patří odstavená ramena:
Matiční jezero v k.ú. Pardubice 2,0ha
náhon Halda 4,7 km, 1,6 ha.

451 044 Loučná 1 – MO Pardubice (10 km, 9 ha)

Od ústí do Labe u Počápel až k silničnímu mostu v Práchovicích. V obci Počáply v úseku celé délky rybího přechodu a v místě zaústění do Loučné 100 m nad a 100 m pod ním zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi. Náhon Halda do revíru nepatří – je součást revíru Chrudimka 1.

451 031 Labe 28 – MO Pardubice (6,6 km, 71,9 ha)

Od jezu elektrárny Srnojedy v ř.km 124,2 až k jezu v Pardubicích v ř.km 130,7 se všemi přítoky. Přítok Bylanka do revíru nepatří – je samostatným revírem.

řeka Labe hlavní tok 6,629 km, 47,8 ha

K revíru patří odstavená ramena:
Jarkovské v k.ú. Rosice nad Labem 3,1 ha
Pod Farou Rosice nad Labem 21,0 ha
Bajkal v k.ú. Pardubice 2,0 ha
Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku. Na hlavním toku je zákaz používání echolotů.

451 032 Labe 29 – MO Pardubice (7,2 km, 51 ha)

Od jezu v Pardubicích v ř.km 130,7 až k silničnímu mostu silnice Kunětice-Sezemice v ř.km 137,9. Přítoky Chrudimka a Loučná do revíru nepatří – jsou samostatnými revíry. Pískoviště Za Koupalištěm (ARÓZA) je součástí ramene Brozany.

řeka Labe hlavní tok 7,1 km, 33,7 ha
K revíru patří odstavná ramena:
Brozany v k.ú. Brozany 12,5 ha

písník Aróza 1,5 ha

Hrčáky  1,8 ha
Na Ležánkách  1,5 ha

Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku. Na hlavním toku je zákaz používání echolotů.

451 033 Labe 30 – MO Pardubice (14,6 km, 187 ha)

Od mostu silnice Kunětice – Sezemice v ř.km 137,9 až k jezu v Opatovicích n. L. v ř.km 152,6. K revíru patří Opatovický kanál od mostu silnice Dolany – Hrádek až k silničnímu mostu Hradec Králové – Opatovice n. L. se všemi odstavnými rameny, jezery, tůněmi, vodními retenčními nádržemi, odvodňovacími a zavodňovacími kanály, propadlinami vzniklými těžbou a písníky v povodí revíru. V úsecích, kde se těží písek, lze provozovat sportovní rybolov jen v místech, která místní organizace označí viditelnými tabulemi. Na písníku Gigant a na písníku Velký je lov z ostrůvků zakázán z důvodů veřejného zájmu.

K revíru patří:
řeka Labe hlavní tok 14,59 km, 76,5 ha
písník Týnišť v k.ú. Stéblová 32,0 ha
Prostřední Opatovice nad Labem 2,2 ha
Velký Opatovice nad Labem 18,6 ha
Gigant2 Čeperka 18,6ha
písník Boudy Staré Ždánice 51,5 ha
odstavené rameno v k.ú. Němčice 4,2 ha
odstavené rameno Hrobice 2,0 ha
Opatovický kanál 3,8 km, 11,5 ha
písník Oplatil Staré Ždánice 88,8 ha
Na písníku Týnišť je zákaz vjezdu na lesní cesty.

Písník Velký v k.ú. Opatovice n/L je majetkem elektrárny Opatovice n/L. Lovící je povinen získat souhlas ke vstupu na pozemky elektrárny na emailu: info@eop.cz. Na písníku Týnišť je zákaz vjezdu na lesní cesty. Na vodárenské nádrži VAK je zákaz rybolovu z důvodu ochrany vodního zdroje. Na písniku Oplatil platí pouze místní povolenky vydané Východočeským územním svazem HK. Na písníku Oplatí neplatí žádné jiné povolenky. Na písníku Boudy lov ryb zakázán z poloostrova a ostrova a z prostoru dělící hráze oddělující písníky Oplatil a Boudy – vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku. Na hlavním toku je zákaz používání echolotů.