Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

Úlovkový a rybářský lístek 2016

Úlovkové listy pro vody P a MP 2016

Upozorňujeme držitele povolenek k rybolovu, že musí odevzdat řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou k rybolovu do 16. ledna 2017 včetně. Úlovkové lístky pro P a MP se odevzdávají na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, pro obvod 1 – 4 a obvod Dašice v termínech pro výdej povolenek, nejpozději však do 16. ledna 2017 (včetně). Obvod Opatovice n/L odevzdání úlovkových listů v termínu 14. 01. 2017 od 9,00 do 11,00 hodin (po tomto termínu na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice v termínech pro výdej povolenek, nejpozději však do 16. ledna 2017 včetně)
V případě zaslání povolenky a úlovkového lístku poštou, který nebude řádně vyplněn, vystavuje se držitel povolenky nebezpečí, že v roce 2017 neobdrží povolenku k rybolovu.
Za nesplnění termínu odevzdání povolenek k rybolovu bude členu MO ČRS Pardubice při vrácení povolenky, nebo ztracení povolenky účtován správní poplatek ve výši 200,- Kč (platí pro všechny věkové skupiny) a popřípadě i nevydání povolenky v roce 2017.
Při zaslání úlovkového lístku s povolenkou je nutné přiložit korespondenční lístek se svoji zpáteční adresou, na kterém bude potvrzeno odevzdání úlovkového lístku.

 

Státní rybářský lístek

Státní rybářské lístky vydává Magistrát města Pardubic odbor životního prostředí.

Správní poplatky za rybářské lístky

Doba platnosti St. rybářského lístku Cena
1 rok 100,-
1 rok * 50,- *
3 roky 200,-
3 roky * 100,- *
10 let 500,-
10 let * 250,-*

* Cena pro žáky základních škol, studenty odborných škol ve studijních odborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.